>
>

Pro vstup do muzea musí prokázat bezinfekčnost pouze skupina větší než 20 osob! Ostatním stačí respirátory a rozestupy 1,5 m. Těšíme se na Vás!

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ODBORNÁ ČINNOST

- sbírkotvorná činnost

- zákon č. 122/2000 Sb.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

- aktuální informace v Litovelských novinách

- příspěvky do časopisů, sborníků, publikací 

- publikace vydané Muzejní společností Litovelska, z.s.


DOPLŇKOVÁ ČINNOST

- zboží za účelem dalšího prodeje, komisní prodej a prodej

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

- turistické informace

- průvodcovství, lektorství

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace