>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Tak jako každoročně na mě připadla úloha zhodnotit rok 2011 – zrekapitulovat akce a další činnost Muzejní společnosti Litovelska.

Rok jsme první akcí otevřeli ve čtvrtek 3. února 2011 ve výstavním sále litovelského muzea. Naše pozvání přijal čestný člen Muzejní společnosti Litovelska pan Lubomír Šik, který si připravil kromě průvodního slova velmi zajímavou obrazovou prezentaci na téma domovní znamení, pamětní desky a pamětní nápisy v Litovli. Jednotlivé fotografie jsme promítali z dataprojektoru na plátno. Po přednášce následovala krátká přestávka, občerstvení a členové Výboru MSL nachystali vše potřebné pro výroční valnou hromadu - Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska. Do muzea zavítalo 31 členů, z toho 2 čestní a dále 12 hostů. Tak jako v loňském roce jsme si vše podstatné z roku 2010 připomněli obrazovou prezentací z činnosti společnosti.

Ve středu 9. března 2011 jsme se potkali v Městské knihovně v Litovli u příležitosti výstavy regionálních publikací a setkání autorů knih se vztahem k městu Litovli. Akce se zúčastnilo 60 osob, zájem veřejnosti předčil očekávání pořadatelů, k nimž patřila i Muzejní společnost Litovelska. 

Na duben jsme naplánovali cyklovýlet za poznáním blízkého královského města. V neděli 10. dubna 2011 jsme absolvovali akci Památky a muzea města Uničova. Procházku historií královského města Uničova jsme začali před farním kostelem. Po jeho prohlídce jsme prošli Medelskou branou k hradební zdi v parku. Seznámili jsme se také s památkami na náměstí – kašna, morový sloup i samotná radnice. Odvážní účastníci vystoupali na ochoz a rozhlédli se do okolí. Navštívili jsme i infocentrum s nově otevřenou galerií. Bohatý program okořenily také muzejní expozice ve Vodní brance, v minoritském klášteře a v šatlavě – muzeu vězeňství. Výlet jsme zakončili v muzeu baroka. Oproti plánu došlo k jedné změně. Místo na pozvánkách uvedené průvodkyně Dagmar Entrové nás provázel Mgr. David Novotný. Sešlo se celkem 24 zájemců, z toho 16 členů MSL.

21. květen 2011 se v Litovli nesl ve znamení oslav 100 let českého hasičstva v Litovli. V 11 hodin se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy v litovelském muzeu, od 14 hodin na náměstí probíhalo hasičské odpoledne. Vyšli jsme vstříc litovelským hasičům, kteří neměli vlastní bankovní účet. Celou akci jsme řádně zúčtovali městu Litovli, které nás i hasiče finančně podpořilo při přípravách tohoto dne.

Příjemné venkovní teploty nás každoročně lákají za poznáním blízkého i vzdálenějšího prostředí. Tematický autobusový zájezd nazvaný Za tajemstvím zvonu jsme v počtu 40 osob (z nich 16 členů MSL) zvládli s úsměvem na rtech. V sobotu 28. května 2011 jsme začali návštěvou rodinné zvonařské dílny v Brodku u Přerova, vyslechli jsme několik melodií z tamní zvonkohry. Bohatý program pokračoval stálou expozici v přerovském zámku a po obědě jsme hledali a nacházeli klid v olomouckém kostele sv. Michala (zvláště ve zvonici) i katedrále sv. Václava s největším zvonem na Moravě. Věřím, že ještě teď tóny různých zvonů zní účastníkům zájezdu v uších. Náladu nám nemohlo zkazit ani místy deštivé počasí.

V sobotu 18. června 2011 jsme vytáhli paty za hranice Olomouckého kraje. Z přístavu ve Spytihněvi jsme jeli lodí Morava do Napajedel na exkurzi v tamním hřebčíně. Stejnou cestou zpět a odtud do Zlína, kde nás čekalo Muzeum obuvi a vyhlídka z 16. patra proslulé „21“ - mrakodrapu, bývalého ředitelství firmy Baťa s pojízdnou kanceláří ředitele. Skupina 44 turistů (z toho 17 členů MSL) se vrátila do Litovle v pořádku, plná zážitků. 

Červenec a srpen 2011 zůstal jako už tradičně bez akcí, přestože doba dovolených a prázdnin vybízí k různorodému trávení volného času. O to více jsme pracovali na přípravě zářijových akcí.

V sobotu 10. září 2011 zpestřila skupinka nadšených členů i příznivců Muzejní společnosti Litovelska krátkodobou výstavu Hasičskou muzejní nocí. Cca 25minutový program měl celkem 5 repríz. Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti přilákali do ulic města tisíce lidí a z nich celkem 84 osob si našlo cestu na tuto výchovně vzdělávací akci. Volně jsme navázali na 3 speciální akce z roku 2009 (muzejní noc, strašení v muzeu a křest knihy v kostýmech).

O den později, tedy v neděli 11. září 2011 jsme již podruhé pořádali cyklovýlet Novozámeckým areálem. Poprvé jsme sem zavítali v roce 2007 s Dr. Martinem Horáčkem a povídali jsme si o budovách a stavbách z pohledu architekta. Letos jsme přizvali našeho člena, PhDr. Marka Vařeku, Ph.D., který se ve svém výkladu zaměřil na hospodaření Lichtenštejnů. Akce se účastnila na naše pozvání také odbornice na zdejší krajinu Ing. Lenka Křesadlová, PhD., která nám přislíbila obdobný výlet z pohledu krajinářského v roce 2012. Dle prezenční listiny se s námi alespoň na kus cesty vydalo 47 cyklistů, z toho 10 členů MSL a 4 děti. 

A aby toho nebylo v září málo, hned za týden v pondělí 19. září 2011 jsme využili pozvání našeho člena, ing. Miloslava Tomáška. V počtu 30 osob, z toho 22 členů MSL, jsme se podívali do areálu litovelského závodu SEV, kde jsme si prohlédli výrobní prostory od 6. patra do suterénu. V každém patře je umístěna výroba jiných součástek a produktů. Výroba gramofonů však stále patří k hlavní náplni pokračovatele litovelské Tesly.

Tím jsme bohatě nahradili 2 letní měsíce bez uspořádané akce a mohli jsme hledět vstříc konci roku. Na sobotu 22. října 2011 jsme zorganizovali komentovanou prohlídku od 1. července 2011 nově otevřeného soukromého muzea harmonik pana Jiřího Sedláčka. Vzhledem k tomu, že vše je vystaveno v rodinném domku sběratele a majitele sbírky, objednali jsme si hned několik prohlídek v hodinových intervalech. Akce se zúčastnilo celkem 26 osob, z toho 17 členů MSL. 2 členky MSL - studentky, problematika zaujala natolik, že hodlají s panem Sedláčkem spolupracovat při tvorbě vlastních závěrečných vysokoškolských pracích.

Na pondělí 14. listopadu 2011 jsme připravili akci k uctění památky 17. listopadu 1939. Ve výstavním sále přednášela studentka Gymnázia Jana Opletala Marie Turková, autorka poslední práce o Janu Opletalovi – Jan Opletal. Známý či neznámý hrdina. 16 posluchačů, z toho 15 členů MSL se zapojovalo do diskuze. Na závěr autorka prodávala svou knihu a proběhla autogramiáda.

Závěr roku patřil jako již tradičně akci Oživlá řemesla. Posedmé členové Muzejní společnosti Litovelska ve spolupráci s Muzeem Litovel a Kirri o. s. připravili na 26. prosince 2011 v salonku restaurace tvořivou dílnu, v obou výstavních sálech se představilo mnoho řemeslníků a nejrůznějších dovedností – výrobky z kůže, opasky (Jiří Tomčík), tvorba ze speciální hmoty (Marie Rosmannová a Markéta Koubková), šití a oprava obuvi (Jiří Falc), malování na kameny a korálkování s drátky (Martina Ščučková a Modrá velryba o. s.), drátování a keramika (Miluše Hlavinková), pletení dětských zimních doplňků (Marie Ščučková), řezbářství (Patrik Kamenský), tkaní na kolíkovém stavu – výroba sedáků (Marie Mazánková), šperky z korálků (Marie Mazáková), jednoduchá práce s papírem (Vladimíra Müllerová a Jitka Patáková), pletení košíků (Antonín Šindelář), písmomalířství (Monika Hrubá), pečetění (Lenka Krňávková), pletení panenek a zvířátek pro děti (Naděžda Šindelářová), lití olova (Karel a Jana Kabelíkovi), vyřezávané voskové svíce a včelí produkty (manželé Holúbkovi), šití a vázání knih a dokumentů (Hana Štáblová), zdobení vánočních perníků (Jana Čekelová), řeznictví a speciality ze zabijačky (Radovan Urválek), platnéřství – pletení kroužkové košile (Michal Olšanský). O občerstvení se starala paní Jarmila Šalšová, Alena Skálová a Tereza Tichá. Prodej vstupenek zajišťovala již tradičně dvojice Miroslav Burián a Lenka Páleníková. Koordinátory a dokumentátory byly paní Libuše Grohmanová, Zdeňka Frištenská a David Křížan. K poslechu hrála Hanácká mozeka ve složení: Iveta Navrátilová – cimbál, Miloslava Mazáková – 1. housle, Milan Vybíral - kontry, Ondřej Kulatý – housle, Wilibald Vodička – housle, Tomáš Míka – klarinet, Robert Najman – klarinet, Lucie Voglová, Petra Voglová, Jana Němečková, Milan Kaštan, Naděžda Klosová, Vladimír Skalický – zpěv.  

S využitím zkušeností z předchozích ročníků jsme zajistili chod celé akce bez větších závad a problémů. Chtěl bych poděkovat členům Muzejní společnosti Litovelska, účinkujícím, dobrovolníkům i spolupořadatelům za zápal a nasazení a Olomouckému kraji za finanční podporu, bez níž bychom nemohli zajistit takový program.

Díky grantu Olomouckého kraje Muzejní společnosti Litovelska z akce zůstanou tyto předměty – fotoaparát a externí disk. Fotoaparát byl pořízen z důvodu lepšího zdokumentování průběhu nejen této akce, ale i akcí v letech následujících. Externí disk nám bude sloužit k zálohování dat z předešlých ročníků Oživlých řemesel i ostatních dokumentů z činnosti Muzejní společnosti Litovelska. Návštěvníci svým počtem (213 platících osob starších 6 let a 45 dětí do 6 let) dokázali smysl celé akce a to nám dodává chuť do přípravy dalšího – již osmého ročníku.

V roce 2011 nás mimo Olomoucký kraj v naší činnosti podpořilo také Město Litovel. Žádali jsme o 37.000,- Kč, schválena byla částka 15.000,- Kč. Řadu úkonů během roku můžeme zařadit do kategorie dobrovolnická činnost členů MSL.

Akce MSL organizoval sedmičlenný výbor společnosti v neměnném složení vždy s většinovou účastí na jednáních. Sešel se celkem jedenáctkrát v kanceláři Muzea Litovel, zpravidla v pondělí nebo v úterý začátkem každého měsíce. V průběhu roku došlo ke změně ve složení revizní komise. Stálou členku Alenu Skálovou doplnila od října paní Ludmila Tomášková. Ta vystřídala pana Karla Poláška, který se nedostavil během roku na žádné zasedání výboru MSL většinou z důvodu pracovního vytížení.

Mimo uvedené akce jsme se vzdělávali. Naše práce v neziskové sféře by měla reagovat na změny ve společnosti a jít vstříc požadavkům doby. Především členové výboru společnosti absolvovali různá školení a vzdělávací akce, aby sledovali vývoj v různých oblastech činnosti – v hospodaření, komunikačních dovednostech, grantech aj.

V druhé polovině roku jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Jana Opletala – zapojení studentů do dokumentačního projektu – mapování osobností litovelského hřbitova. Přípravy už proběhly a projekt bychom chtěli realizovat v roce 2012.

V roce 2011 jsme nezaháleli ani na poli publikačním – práce Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009 – 2010 byla vydána a koncem roku 2011 se u mě – předsedy MSL - shromáždilo opět více než 15 příspěvků od členů společnosti i našich příznivců. Jsem rád, že i v této oblasti se nám daří a nepřerušíme novodobou tradici ročenek.

Zpracoval:

Mgr. Robert Najman

předseda Muzejní společnosti Litovelska

Litovel, 3. února 2012

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace