>
>

Pro vstup do muzea musí prokázat bezinfekčnost pouze skupina větší než 20 osob! Ostatním stačí respirátory a rozestupy 1,5 m. Těšíme se na Vás!

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Muzejní společnost Litovelska, z. s., Smyčkova 795, 784 01  Litovel

Tel.: 585 341 465, 725 074 918

Email: muzeum@muzeumlitovel.cz


Plán akcí na celý rok připravuje sedmičlenný Výbor MSL a tříčlenná Revizní komise. Schází se jednou měsíčně, zpravidla každé první úterý v měsíci. 

Upřesnění jednotlivých akcí bude pravidelně v Litovelských novinách i osobními pozvánkami (klasickou poštou, případně emailem).

Jsme Vám k dispozici osobně v muzeu v otevírací dobu nebo na uvedených kontaktech. Pokud máte jakýkoli námět, připomínku, dotaz – obraťte se na nás, budeme za to rádi.

 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace