>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Základní informace o vzniku, smyslu a činnosti Muzejní společnosti Litovelska.

Muzejní společnost Litovelska (dále MSL) byla ustavena jako občanské sdružení dne 31. března 2004. Od 14. prosince 2016 usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci došlo k transformaci MSL na zapsaný spolek a účinnosti nabyly stanovy, které schválilo Shromáždění členů MSL v lednu 2015. Hlavním cílem spolku je spolupráce s Muzeem Litovel v různých oblastech jeho činnosti.


Aktivity

Mezi hlavní aktivity společnosti patří pořádání besed, přednášek, organizování poznávacích vycházek, výletů, zájezdů i větších kulturních, společenských i sportovních akcí, průvodcovská služba, propagační a publikační činnost. (Stanovy MSL)


Členství ve společnosti

Členem MSL se může stát každý zájemce nejen o historii, ale o region jako celek.


Výhody členství

- volný vstup do muzea mimo pořádané akce 

- aktivní podíl na přípravě i realizaci akcí

- informace o akcích pořádaných nebo spolupořádaných MSL

- zvýhodněný vstup na přednášky pořádané MSL

- zvýhodněná cena při zájezdech pořádaných MSL


Chcete se k nám přidat?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku v Muzeu Litovel nebo elektronicky (ikona souboruPŘIHLÁŠKA ZA ČLENA MSL) a uhradit členský příspěvek ve výši 200,- Kč/rok, pro studenty 100,- Kč/rok.litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace