>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ZŠ PROF  V  VEJDOVSKÉHO (1)

V letošním roce se uzavírá jedna kapitola z historie litovelského školství. Město Litovel se loučí se zařízením, které se po 58 letech svého působení stěhuje do Olomouce.

Průřez historií i současností školy, rozdílná práce se slabozrakými a nevidomými, ukázka pro většinu z nás neznámých kompenzačních pomůcek, speciální učebnice a mnoho dalších zajímavostí čeká návštěvníky na výstavě v litovelském muzeu. Je určena všem. Je na ní povoleno (ba přímo žádoucí) si věci vyzkoušet, ohmatat.

Škola sídlila v prostorách dnešního městského úřadu v Havlíčkově ulici od počátku až do roku 1976. Tehdy se přestěhovala do dnešní budovy na náměstí Přemysla Otakara. Název školy se mnohokrát měnil. Současný název zní Základní škola prof. Václava Vejdovského pro zrakově postižené.

Na škole se provozují speciální sporty pro zrakově postižené – showdown (alternativa stolního tenisu) a goalball (alternativa fotbalu). Dobrých výsledků dosahují šachisté, úspěšní jsou žáci ve výtvarné činnosti (zejména keramice) stejně jako v hudbě (všichni prvňáci mají povinný předmět hru na zobcovou flétnu).

Součástí školy je jídelna i internát, kde zůstává asi třetina dětí od pondělí do pátku. 

V letošním roce má škola 85 žáků v 9 třídách. Jsou mezi nimi zrakově postižení, nevidomí i děti s poruchami učení. Ředitelem školy je Mgr. Jiří Müller.

Nová základní škola v Olomouci - Hejčíně je koncipována pro 105 žáků, z nichž pro 29 se počítá s ubytováním na internátě. Nově se počítá také s mateřskou školou pro 15 dětí. Taková mateřská škola v Olomouckém kraji dosud chyběla.

Výstava začíná vernisáží 18. dubna 2012 v 16 hodin. Otevřena je každý týden od středy do neděle od 9 do 16 (resp. 17 hodin) a to až do neděle 1. července 2012.

-------------------------------------------

Václav Vejdovský (1896 – 1977) – významný oční lékař, primář očního oddělení v Olomouci, měl významný podíl na zřízení této speciální školy v Litovli, na současné budově školy je od roku 1994 umístěna jeho pamětní deska.


Kontakt: Mgr. Robert Najman, Muzeum Litovel

Tel.: 585 341 465 Email: muzeum@muzeumlitovel.cz 

ZŠ prof. Václava Vejdovského 1954 – 2012

ZŠ PROF  V  VEJDOVSKÉHO (1)

ZŠ PROF V VEJDOVSKÉHO (1)

 
ZŠ PROF  V  VEJDOVSKÉHO (3)

ZŠ PROF V VEJDOVSKÉHO (3)

 
ZŠ PROF  V  VEJDOVSKÉHO (2)

ZŠ PROF V VEJDOVSKÉHO (2)

 
ZŠ PROF  V  VEJDOVSKÉHO (4)

ZŠ PROF V VEJDOVSKÉHO (4)

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace