>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

betlém   plakát

TISKOVÁ ZPRÁVA

ROBERT NAJMAN

LITOVEL, 12. 11. 2012

BETLÉMY MNOHA TVÁŘÍ

9. 11. 2012 – 20. 1. 2013

MUZEUM LITOVEL

Betlémy lidé vyráběli z materiálu, který byl v dané oblasti nejdostupnější. A právě rozličnost materiálů nás vedla k uspořádání této výstavy. Myslíme si, že snad neexistuje materiál, ze kterého by Betlém nešel vyrobit.

Tradiční materiály betlémů jsou dřevo, papír, papír na překližce, sádra, perník, sklo či keramika. Méně často se v adventním čase vidí betlémy ze šustí, slámy, skla, porcelánu, cínu, vaty či pečené z vizovického těsta. Záměrně jsme nevyjmenovali všechny techniky a materiály abychom vás přilákali k návštěvě této pestré škály v jednom výstavním sále.

Velkou část výstavy tvoří betlémy od soukromého sběratele betlémů pana ing. Jaroslava Tesaře z Olomouce. Doplňují je historické betlémy zapůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci, část jesliček se Svatou rodinou pochází z litovelských muzejních sbírek a také od soukromých osob z Litovelska.

Podobně jako v domě loštického řezbáře Jaroslava Beneše i v litovelském muzeu máme zájem vytvořit unikátní betlém – zajímají nás Vaše názory. Co byste v litovelském betlému chtěli najít? Reálné postavy z regionu, řemeslníky, muzikanty, bájné postavy a strašidla, zvířata, rostliny, světce, netradiční dary... Vaší fantazii se meze nekladou. Hlas většiny vyslyšíme a už příští Vánoce budeme společně obdivovat nové přírůstky v litovelském betlému, jehož základ vytvořil právě řezbář a umělec Jaroslav Beneš. Dřevěný betlém bude každoročně vystaven v muzeu v druhé polovině prosince.

Výstava je otevřena denně od středy do neděle od 9 do 16 hodin do 20. ledna 2013.

Kontakt:

Mgr. Robert Najman

Mgr. Zdeňka Frištenská

Muzeum Litovel

Tel.: 585 341 465

Email: muzeum@muzeumlitovel.cz

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace