>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ZŠ TATENICE (1)

V úterý 18. června 2013 absolvovalo speciální prohlídku muzea 27 žáků ze ZŠ Tatenice. Škola je zapojena do evropského projektu Blíž k řemeslům a technickým oborům s cílem  vytvářet u žáků kladný vztah k zmíněné oblasti. Žáci i pedagogický doprovod odcházeli z litovelského muzea spokojeni. 

Výchovně vzdělávací program v litovelském muzeu

Muzeum Litovel nabízí lektorský program „Lidová řemesla“ určený pro žáky 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázia. Náplní programu je v první části komentovaná prohlídka lidových řemesel spojená s možností manipulace s vybranými předměty a v druhé části tvořivé hry a aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o lidových řemeslech, uvědomění si důležitosti těchto řemesel a kontinuity s dnešní dobou a v neposlední řadě získání úcty k předkům a jejich řemeslné práci. Program je vhodné zařadit jako doplnění výuky dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury i výtvarné výchovy.  


výchovně vzdělávací program

ZŠ TATENICE (1)

ZŠ TATENICE (1)

 
ZŠ TATENICE (2)

ZŠ TATENICE (2)

 
ZŠ TATENICE (3)

ZŠ TATENICE (3)

 
ZŠ TATENICE (4)

ZŠ TATENICE (4)

 
ZŠ TATENICE (5)

ZŠ TATENICE (5)

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace