>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Výchovně vzdělávací program v litovelském muzeu

Muzeum Litovel nabízí lektorský program „Lidová řemesla“ určený pro žáky 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázia. Náplní programu je v první části komentovaná prohlídka lidových řemesel spojená s možností manipulace s vybranými předměty a v druhé části tvořivé hry a aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o lidových řemeslech, uvědomění si důležitosti těchto řemesel a kontinuity s dnešní dobou a v neposlední řadě získání úcty k předkům a jejich řemeslné práci. Program je vhodné zařadit jako doplnění výuky dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury i výtvarné výchovy. V úterý 5. února 2013 navštívilo muzeum 19 dětí ze sekundy Gymnázia Jana Opletala.

Aktuality

ZÁŘÍ 2014   ZAHÁJENÍ PRACÍ(1)

ZÁŘÍ 2014 ZAHÁJENÍ PRACÍ(1)

 
ZÁŘÍ 2014   ZAHÁJENÍ PRACÍ(3)

ZÁŘÍ 2014 ZAHÁJENÍ PRACÍ(3)

 
ZÁŘÍ 2014   ZAHÁJENÍ PRACÍ(2)

ZÁŘÍ 2014 ZAHÁJENÍ PRACÍ(2)

 
ZÁŘÍ 2014   ZAHÁJENÍ PRACÍ(5)

ZÁŘÍ 2014 ZAHÁJENÍ PRACÍ(5)

 
ZÁŘÍ 2014   ZAHÁJENÍ PRACÍ(4)

ZÁŘÍ 2014 ZAHÁJENÍ PRACÍ(4)

 
plakát do 27  2  2022

plakát do 27 2 2022

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace