>
>

Jeden ze zbylých sedmi cukrovarů v ČR slaví významné výročí. Přijďte se podívat na výstavu "150 let cukrovaru v Litovli"! V muzeu k vidění do 30. 12. 2021. Těšíme se na Vás!

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

V úterý 28. ledna 2014 se sešlo ve výstavních prostorech 41 ze 78 členů Muzejní společnosti Litovelska. Společně vyslechli přednášku pana Milana Jahody, který i za pomoci více než stovky obrázků přiblížil všem přítomným obec Střeň. Po přestávce jsme si představili nové regionální publikace, zhodnotili uplynulý rok z hlediska činnosti i hospodaření a schválili plán činnosti i rozpočet na rok 2014. V diskuzi všechny pozdravil za Město Litovel pan Petr Šrůtek a paní Marie Hrubá vystoupila s kritikou nové otevírací doby muzea. 


Shromáždění členů MSL

01 PREZENCE

 

02 PŘIVÍTÁNÍ

 

03 PAN MILAN JAHODA, PŘEDNÁŠEJÍCÍ A PŘEDSEDA KLUBU SENIORŮ VE STŘENI

 

04 ČLENOVÉ MSL 1

 

05 ČLENOVÉ MSL 2

 

06 PUBLIKACE O STŘENI

 

07 PUBLIKACE O ODBOJI NA BOUZOVSKU A OKOLÍ A AUTOR JIŘÍ ŽENOŽIČKA

 

08 PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ

 

09 AUTOR PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ LUBOMÍR ŠIK

 

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI

 

11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

12 ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

 

13 POZDRAV ČLENŮM ZA MĚSTO LITOVEL ČLEN MSL PETR ŠRŮTEK

 

14 KRITIKA NOVÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA

 

15 JEDNA Z REAKCÍ NA KRITIKU