>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

V úterý 28. ledna 2014 se sešlo ve výstavních prostorech 41 ze 78 členů Muzejní společnosti Litovelska. Společně vyslechli přednášku pana Milana Jahody, který i za pomoci více než stovky obrázků přiblížil všem přítomným obec Střeň. Po přestávce jsme si představili nové regionální publikace, zhodnotili uplynulý rok z hlediska činnosti i hospodaření a schválili plán činnosti i rozpočet na rok 2014. V diskuzi všechny pozdravil za Město Litovel pan Petr Šrůtek a paní Marie Hrubá vystoupila s kritikou nové otevírací doby muzea. 


Shromáždění členů MSL

01 PREZENCE

01 PREZENCE

 
02 PŘIVÍTÁNÍ

02 PŘIVÍTÁNÍ

 
03 PAN MILAN JAHODA, PŘEDNÁŠEJÍCÍ A PŘEDSEDA KLUBU SENIORŮ VE STŘENI

03 PAN MILAN JAHODA, PŘEDNÁŠEJÍCÍ A PŘEDSEDA KLUBU SENIORŮ VE STŘENI

 
04 ČLENOVÉ MSL 1

04 ČLENOVÉ MSL 1

 
05 ČLENOVÉ MSL 2

05 ČLENOVÉ MSL 2

 
06 PUBLIKACE O STŘENI

06 PUBLIKACE O STŘENI

 
07 PUBLIKACE O ODBOJI NA BOUZOVSKU A OKOLÍ A AUTOR JIŘÍ ŽENOŽIČKA

07 PUBLIKACE O ODBOJI NA BOUZOVSKU A OKOLÍ A AUTOR JIŘÍ ŽENOŽIČKA

 
08 PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ

08 PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ

 
09 AUTOR PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ  LUBOMÍR ŠIK

09 AUTOR PUBLIKACE LITOVEL VE 20 STOLETÍ LUBOMÍR ŠIK

 
10 ZPRÁVA O ČINNOSTI

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI

 
11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 
12 ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

12 ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

 
13 POZDRAV ČLENŮM ZA MĚSTO LITOVEL  ČLEN MSL PETR ŠRŮTEK

13 POZDRAV ČLENŮM ZA MĚSTO LITOVEL ČLEN MSL PETR ŠRŮTEK

 
14 KRITIKA NOVÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA

14 KRITIKA NOVÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA

 
15 JEDNA Z REAKCÍ NA KRITIKU

15 JEDNA Z REAKCÍ NA KRITIKU

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace