>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

LITOVEL VE 20  STOLETÍ 2

Lubomír Šik: Litovel ve 20. století

Popularizátor litovelské historie a zároveň čestný člen Muzejní společnosti Litovelska, o. s. si nadělil k Vánocům krásný dárek. Zpracoval pro vydání publikaci s názvem Litovel ve 20. století, která má dohromady 1760 stránek a 546 fotografií. Rozdělil ji na 3 svazky a 10 trojdílných kompletů nechal vytisknout vlastním nákladem v brněnské nízkonákladové internetové tiskárně Tribun EU s. r. o.  Sám autor dílo charakterizuje následovně: „Práce je uvedena Prologem, který popisuje situaci ve městě před počátkem století. Jednotlivé díly jsou pak rozděleny na desítiletí, každé začíná úvodem a chronologickým přehledem událostí. Následující text se věnuje podrobně tématům, jako demografie, správa města, obchod a služby, průmysl, školství, zdravotnictví, kultura, sportovní a zájmové organizace. Je to vlastně shrnutí všeho, co autor zjistil z kronik, tisku, z dílčích publikací, nebo jiných pramenů.“

Pan Lubomír Šik uvažuje o tom, že by to mohl být krásný dárkový předmět pro vyznamenané občany, pro oficiální návštěvy v Litovli, ale také pro zájemce z řad litovelské laické i odborné veřejnosti. Dává své dílo k dispozici pro dotisk. Pracovníci litovelského muzea přijímají od 1. února do 31. března 2014 závazné objednávky této práce, kterou si můžete na místě prohlédnout. Po tomto datu bude zahájena komunikace s tiskárnou. Oproti podpisu bude vybírána v otevírací dobu muzea (pondělí – pátek od 9 do 16 hodin) záloha ve výši 500 Kč. Doplatek dle objednávky při převzetí hotového díla v květnu 2014. Je možné pořídit i pouzdro, pro lepší uložení a vzhled v knihovně. Celková prodejní cena se předpokládá s pouzdrem 1.000 Kč, bez pouzdra 850 Kč. Těšíme se na Váš zájem.

Litovelští muzejníci


Litovel ve 20. století

LITOVEL VE 20  STOLETÍ 1

LITOVEL VE 20 STOLETÍ 1

 
LITOVEL VE 20  STOLETÍ 2

LITOVEL VE 20 STOLETÍ 2

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace