>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ROČENKA 2011

Stalo se už tradicí, že Muzejní společnost Litovelska vydává práce s regionální tematikou. Za první z nich můžeme považovat brožurku pana Lubomíra Šika s názvem 100 let muzejnictví z roku 2006. Na ni navázal sborníček příspěvků více autorů, který pod názvem Ročenka MSL 2007 připravil Radovan Urválek. Od roku 2008 dosud nese práce název Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska (za rok 2008, za léta 2009-10 a nejnovější za rok 2011), redakčně ji připravuje Robert Najman. Všechny práce jsou určeny zájemcům o historii i současnost širšího Litovelska, jsou vydávány nízkým nákladem.

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace