>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

ORRERO1

V sobotu 9. června 2012 se od 10.30 hodin uskutečnila exkurze v závodu Orrero a. s. Tři Dvory. Průvodce Tomáš Ochman nás seznámil s historií i současným provozem. Díky velkému zájmu Muzejní společnost Litovelska, o. s. exkurzi do tohoto závodu zajistí i na podzim.

   

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace