>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

V sobotu 9. června 2012 v 10.30 hodin se uskuteční exkurze do závodu Orrero a.s. Tři Dvory. Zájem je obrovský, již dnes je plno. Původně plánovaný druhý termín v 8.30 hodin z provozních i zdravotních důvodů domluveného průvodce odpadá. Všem účastníkům nahlášeným na uvedenou dobu se omlouváme. Termín příští návštěvy je v jednání.

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace